Referències

Disposem de múltiples clients que  ja han dipositat la seva confiança en nosaltres, a continuació trobarà una selecció de fotografies dels projectes més destacats fets fins ara.

Instal·lació energia solar per aigua calenta sanitària

Instal·lació d'energia solar per aigua calenta sanitària.

Instal·lació terra radiant a vas de piscina

Instal·lació de terra radiant al vas d'una piscina climatitzada.

Instal·lació de bomba de calor i energia solar per a.c.s

Instal·lació de bomba de calor inverter. En aquesta instal·lació s'ha optat per la instal·lació d'una bomba de calor inverter per donar servei a les necessitats tant de calefacció com d'aire acondicionat, combinat amb una instal·lació solar per donar servei a la demanda d'aigua calenta sanitària.

Instal·lació caldera de biomassa a pellets

Instal·lació caldera de biomassa. En aquesta instal·lació s'ha instal·lat una caldera que funciona amb pellets de fusta, pel funcionament de la calefacció i l'aigua calenta sanitària d'una casa unifamiliar

Instal·lació de caldera de biomassa a astelles

Instal·lació caldera de biomassa. En aquesta instal·lació s'ha instal·lat una caldera que funciona amb astella de fusta, pel funcionament de la calefacció i l'aigua calenta sanitària d'una casa unifamiliar.

Instal·lació solar

 

Instal·lació de plaques solars tèrmiques per escalfament de l'aigua calenta sanitària, calefacció i piscina.

Instal·lació biomassa

Instal·lació caldera de biomassa. En aquesta instal·lació s'ha instal·lat una caldera que funciona amb llenya i astella de fusta, pel funcionament de la calefacció i l'aigua calenta sanitària d'una casa de turisme rural.

Instal·lació sala de calderes

Instal·lació sala de calderes. Es va instal·lar una caldera mural sols calefacció de gas natural amb un acumulador per l'aigua calenta sanitària i també un acumulador solar escalfat a través de les plaque solar que hi ha al teulat.